سلام

ما در زیلومه همیشه طرفدار افراد خوش ذوق ، با سلیقه و اهل هنر هستم. اگر شما هم اهل هنرید، فرش و بخشی از فرهنگ خودتان میدانید و تخصص های لازم برای همکاری با زیلومه جهت معرفی این هنر و فرهنگ اصیل ایرانی دارید فرم زیر را تکمیل کنید.
ما همیشه افراد با استعداد و با انگیزه را استخدام می کنیم.